Bilder från Trygghetsmötet 2024

Fotografierna är tagna av Länsförsäkringars fotograf om inget annat anges. De skyddas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och får inte användas utanför denna webbplats. Fotografierna är endast synliga för deltagare på Trygghetsmötet 2024.