Program för trygghetsmötet

Under dagen erbjuds aktiviteter och seminarier i fyra salar, där du har möjlighet att välja och lyssna till spännande forskare. Dagen inleds av civilminister Erik Slottner, och efter det öppnas möjligheten att själv välja bland olika seminarier och aktiviteter. Efter lunch fortsätter riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi dagen och ger ytterligare perspektiv. Eftermiddagen präglas av valbara seminarier med olika forskare, vilket ger en mångsidig och anpassningsbar upplevelse!

09.00 Dörrarna öppnas till Münchenbryggeriet
09.45 Dagen inleds på stora scenen
10.00-10.45 Erik Slottner – Våra avgörande trygghetsutmaningar
11.00-12.15 Välj ditt program nedan
12.15-13.00  Lunch

13.00 Dagen fortsätter på stora scenen
13.15-14.00
 Ardalan Shekarabi – Våra avgörande trygghetsutmaningar
14.15-15.15 Välj ditt program nedan
15.30-15.50 Är digitalisering och AI välfärdens räddning?
Panelsamtal med Sverker Janson från RISE, Katarina Winter
Stockholms universitet och Marcus Matteby, Sundsvalls Kommun

Det brottsförebyggande och

trygghetsskapande arbetet:

11.00-11.30 Producera statistik från polisrapporter med AI
Måns Magnusson, Uppsala universitet

11.45-12.15 Civilsamhällets och näringslivets roll i det
brottsförebyggande arbetet

Anna-Karin Ivert, Malmö universitet

14.15-14.45 Vad kännetecknar otrygga platser?
Manne Gerell, Malmö universitet

15.05-15.35 Social tillit och trygghet i lokalsamhället
Lars Trägårdh, Uppsala universitet

Hållbarhet och Trygghet:

 

11.00-11.30 Att förutsäga långvarig ohälsa med AI
Karin Jensen, Karolinska Institutet

11.45-12.15Klimatanpassning av stadsbebyggelse
Mattias Hjerpe, Linköpings universitet

14.15-14.45 Hållbart och tryggt resande
Katja Kircher, VTI

15.05-15.35Lokal samverkan för en hållbar trygghet och lokal utveckling
Nils Hertting, Uppsala universitet

Lokala initiativ:

Ett antal länsförsäkringsbolag kommer att demonstrera olika regionala initiativ för ökad trygghet. Du kommer bland annat ha möjlighet att ta del av satsningar på trygghetsvärdar i skolor, trygghetsrådgivning i hemmet samt få veta mer om hur fuktsensorer kan installeras i befintliga konstruktioner. Detta som viktiga exempel på den bredd som länsförsäkringsbolagen representerar som trygghetsaktörer och lokala samhällsbärare.